Partnerstwo

Nasza firma jest partnerem Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A. w zakresie sprzedaży usług certyfikacyjnych (Umowa Nr W0001/BRIR05/OZK/2008 z dnia 14 stycznia 2008 r.).

Oferujemy Państwu pomoc w uzyskaniu certyfikatu i w jego wykorzystaniu.

Na potrzeby obsługi programu Płatnik (podpisywania deklaracji do ZUS), wymagany zestaw to:

  1. certyfikat kwalifikowany ważny 1 rok lub 2 lata
  2. karta kryptograficzna;
  3. czytnik kart (duży lub mały jak pendrive).

Procedura uzyskania certyfikatu składa się z następujących kroków:

  1. Zapoznanie się z warunkami świadczenia usług certyfikacyjnych.
  2. Podpisanie umowy na świadczenie usług certyfikacyjnych.
  3. Wypełnienie "Wykazu subskrybentów ..."
  4. Odebranie certyfikatu oraz elementów wskazanych w "Wykazie ...".
  5. Dokonanie płatności z tytułu świadczonych usług.

Wszystkie czynności (poza odebraniem certyfikatu) mogą Państwo wykonać za naszym pośrednictwem. Odbiór certyfikatu odbywa się osobiście przez osobę, dla której jest wystawiony, w siedzibie Regionalnego Centrum Sprzedaży KIR w Białymstoku ul. Suraska 3a.

Zachęcamy Państwa do kontaktu z nami. Udzielimy wszelkich informacji na temat problematyki podpisu elektronicznego.

Osobą odpowiedzialną za kontakty z klientami jest Jacek Kierklo

Aktualny cennik usług certyfikacyjnych KIR SA można znaleźć tutaj.