Aktualnie poszukujemy:

 • Specjalistę ds. Wdrożeń Systemów ERP

Jesteśmy firmą z kilkudziesięcioletnią tradycją, wdrażającą systemy ERP Comarch zarówno na Podlasiu jak i w całej Polsce. Jakość naszych usług oraz wiedzę i kompetencje naszych konsultantów potwierdził Comarch, umieszczając nas na 1-szym miejscu wśród swoich partnerów na Podlasiu.

Poszukujemy kandydatów, którzy są otwarci na nowe możliwości rozwoju zawodowego, chcą uczestniczyć w nowatorskich projektach informatycznych, szukają stabilnej i ciekawej pracy. Dołącz do nas, jeśli chcesz pracować w firmie z tradycjami, która stawia na najwyższe kompetencje swoich pracowników.

Twój zakres obowiązków:

 • Szkolenie użytkowników z obsługi systemów ERP Comarch
 • Administrowanie i konfigurowanie systemów
 • Wsparcie merytoryczne klientów
 • Tworzenie raportów i analiz
 • Analiza i rozwiązywanie problemów związanych z obsługą systemów
 • Bieżąca współpraca z dostawcami systemów ERP
 • Optymalizacja procesów biznesowych u klientów

Wymagania:

 • Ukończone studia o profilu ekonomicznym, informatycznym, lub pokrewnym (również ostatni rok studiów)
 • Praktyczna znajomość systemów operacyjnych Windows
 • Umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, otwartość
 • Pozytywne nastawienie i otywacja do pracy

Mile widziane:

 • Doświadczenie zdobyte w pracy z oprogramowaniem klasy ERP, w zakresie obsługi jako kluczowy użytkownik, administrator, konsultant wdrożeniowy itp.
 • Dobra znajomość obsługi dowolnego systemu ERP np. Comarch ERP XL, Optima, Symfonia, WAPRO, itp. w obrębie przynajmmniej jednego z modułów: księgowość, logistyka, produkcja, obieg dokumentów, sprzedaż, handel, WMS.
 • Podstawowa znajomość języka SQL
 • Umiejętność tworzenia raportów oraz dokumentacji technicznej
 • Znajomość zasad rachunkowości

Nasza oferta:

 • współpraca z doświadczonymi specjalistami
 • udział w ciekawych projektach
 • umowa o pracę na cały etat
 • stabilne zatrudnienie na wiele lat w firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej
 • szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne – np.: Comarch, Stowarzyszenie Księgowych, Microsoft
 • możliwość dofinansowania studiów podyplomowych
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy
 • możliwość nauki i zdobywania doświadczenia
 • przyjazna atmosfera w młodym, dynamicznym zespole

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na nasz adres mailowy: biuro@atlasnet.pl, tel.: 85-676-08-31.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, ze zm.), prowadzonych przez PWTK Atlas A. Kozakiewicz B. Kot sp. j. z siedzibą w Białymstoku, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 4”

Przed wysłaniem CV lub zapytania prosimy o zapoznanie się z obowiązującymi w naszej firmie zasadami przetwarzania danych, które są dostępne poniżej.

Złożenie dokumentów drogą elektroniczną oznacza potwierdzenie zapoznania się z zasadami przetwarzania danych  oraz ich akceptację.

Klauzule informacyjne dla kandydatów do pracy

W związku z przetwarzaniem danych osobowych informujemy, że:

 1. Administratorem podanych danych osobowych jest:
  PWTK Atlas A. Kozakiewicz B. Kot sp. j. z siedzibą w Białymstoku,
  Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 4
 2. Zakresem przetwarzanych danych osobowych objęte są dane osobowe zawarte w dokumentach aplikacyjnych przekazywanych przez kandydatów do pracy.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  • przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko opisane w ogłoszeniu,
  • przeprowadzenia procesu rekrutacji na inne stanowiska, jeżeli kandydat wyrazi na to zgodę,
  • realizacji innych zadań wynikających z przepisów prawa dotyczących procesu zatrudniania,
  • ochrony prawnej przed ewentualnymi roszczeniami,
  • archiwizacji przekazanych danych.
 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych są:
  • przygotowanie zawarcia umowy z osobą wybraną w wyniku rekrutacji,
  • przepisy Kodeksu prawa, w zakresie danych w nich wymienionych, w szczególności w art. 221p.,
  • zgoda na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli zostaną przekazane inne dane niż wynikające z przepisów prawa, lub jeżeli kandydat wyrazi zgodę na wykorzystanie dokumentów aplikacyjnych do celów przyszłych rekrutacji,
  • zgoda na przetwarzanie wrażliwych danych osobowych, jeżeli dobrowolnie zostaną przekazane takie dane wrażliwe,
  • prawnie uzasadniony interes administratora w zakresie archiwizacji przekazanych danych dotyczącej w szczególności ochrony prawnej przed ewentualnymi roszczeniami.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich brak uniemożliwi realizację ww. celów.
 6. Przekazane dane osobowe będą przetwarzane w okresie prowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko opisane w ogłoszeniu oraz przez okres do 12 miesięcy, jeżeli kandydat wyrazi zgodę na wykorzystanie dokumentów aplikacyjnych do celów przyszłych rekrutacji.
 7. Osoba, której dane osobowe dotyczą ma prawo do żądania dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.
 8. Kandydatowi przysługuje prawo wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu jej wycofania.
 9. Dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 10. Podane dane mogą być udostępniane podmiotom, z którymi współpracuje PWTK Atlas sp.j., jak, np. operatorzy telekomunikacyjni i pocztowi, podmioty prowadzące ochronę obiektów. Dane mogą być również udostępniane podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa jak np. urzędy, sądy lub inne instytucje publiczne.
 11. W sprawach dotyczących danych osobowych można kontaktować się z Administratorem Danych pod adres e-mail:  biuro@atlasnet.pl lub na adres Spółki, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 4, 15-111 Białystok.