Wszystko co musisz wiedzieć

Urządzenie ma rozmrażać /podgrzewać preparaty krwi metodą suchą - przy użyciu gorącego powietrza. Celem prac jest opracowanie kompletnego urządzenia: obudowy wraz z wewnętrznymi elementami sensorycznymi i wykonawczymi. Całością ma sterować wbudowany w urządzenie kontroler.
Na poziomie sprzętowym, kontroler, ma zbierać informacje z czujników urządzenia i na ich podstawie, sterować jego elementami wykonawczymi. Dodatkowo, kontroler ma obsługiwać zewnętrzne urządzenia peryferyjne, dostępne dla użytkownika jak: drukarka, klawiatura, czytnik kodów kreskowych.
Od strony użytkownika, kontroler ma umożliwić prostą, spójną logicznie i bezpieczną dla rozmrażanych/podgrzewanych produktów obsługę. Służyć ma temu wbudowana w kontroler aplikacja, z którą użytkownik będzie się komunikował za pośrednictwem barwnego, dotykowego ekranu LCD.
Przebieg procesu rozmrażania/podgrzewania, ma być dokumentowany na wbudowanej w urządzenie drukarce termicznej. Identyfikacji grzanego produktu krwiopochodnego ma służyć kod kreskowy, sczytany z opakowania produktu, przed rozpoczęciem grzania.

Zewnętrze jednostki
Wierzchnia część obudowy jest zdejmowalna, dla celów serwisowych, poprzez zluzowanie umieszczonych z tyłu metalowych klipsów.
Panel sterujący
Główny ekran aplikacji.

Na górze jest pasek informacyjny. Po lewej stronie widoczne są przyciski funkcyjne, do ustawiania trybu rozmrażania/podgrzewania. Pod paskiem informacyjnym umieszczono dwa panele stanu rozmrażanych/podgrzewanych produktów. Pod panelami stanu są trzy przyciski funkcyjne do rozpoczynania/zatrzymywania grzania. Na dole pod przyciskami START/STOP jest pasek stanu i dodatkowe przyciski funkcyjne do różnego rodzaju ustawień.

Panel sterujący w trybie wygaszenia
Powiększony ekran stanu – dostępny w trybie wygaszacza
Wykres zakłóceń
Na przedstawionym wykresie kolorem zielonym ( najniższy przebieg) pokazany jest średni poziom generowanych zakłóceń przez prototyp urządzenia. Kolorem różowym ( druga od góry linia ), zaznaczono dopuszczalną granicę zakłóceń EMC.

Masz pytania?

Wypełnij formularz

lub zadzwoń

+48 85 676 08 31