Platforma wymiany danych doskonałym rozwiązaniem dla biur rachunkowych.

Jej głównym celem jest usprawnienie procesu obsługi klientów i zapewnienie lepszej komunikacji między klientami a biurem.

Platforma B2B

Najważniejsze procesy biznesowe realizowane przez platformę B2B:

 • Automatyczna elektroniczna wymiana dokumentów między klientem a kancelarią księgowo-podatkową z wykorzystaniem mechanizmów EDI oraz podpisu elektronicznego.

 • Dostęp drogą elektroniczną klientów kancelarii do raportów i analiz finansowych dotyczących ich firm.

 • Zwiększenie efektywności i zasięgu doradztwa podatkowego oraz finansowego poprzez zastosowanie narzędzi komunikacji elektronicznej między biurem a jego klientami.

Platforma B2B umożliwia

 • Sprzedaż

 • Rozliczanie kosztów

 • Rozliczanie podatków i ZUS

 • Obsługę składników majątkowych

 • Zestawienia i raporty

 • Obsługę pracowników i listy płac

 • Fakturowanie

 • Zarządzanie systemem

nopCommerce
nopCommerce

Najważniejsze elementy składowe systemu

 • Moduł administracyjny

 • Moduł fakturowania

 • Moduł przesyłania plików

 • Moduł raportowania

 • Moduł powiadomień

 • Moduł skanowania dokumentów i rozpoznawania tekstu

Procesy obsługiwane przez platformę

 • Proces przesyłania danych przez Partnera do biura rachunkowego

 • Przesyłanie plików na platformę przez pracowników biura.

 • Pobieranie plików z platformy przez partnera.

 • Fakturowanie na platformie.

 • Skanowanie dokumentów w biurze rachunkowym.

nopCommerce

Pliki przesyłane na platformę i pobierane z niej mogą być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym, co gwarantuje integralność i niezaprzeczalność danych.

Masz pytania?

Wypełnij formularz

lub zadzwoń

+48 85 676 08 31